تحقیق و توسعه

فعالیت شرکت دیرگداز خراسان

واحد تحقیق و توسعه شرکت دیرگداز خراسان با به خدمت گرفتن نیروهای مجرب و دانش آموخته همواره در تلاش است مواد معدنی قابل استفاده در صنایع نسوز را شناسایی و مطالعات مربوط به خالص سازی و ترکیب سازی معادن مختلف جهت رسیدن به ویژگیهای مورد نیاز را انجام دهد.